Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 21 of 21 (0.059 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Avd ö övriga Handlingar"
[texts]Ströms bruk i närheten av Hudiksvall - Grytnäsarkivet
Beskrivning av vad Ströms bruk består av
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; ströms bruk
Downloads: 6
[texts]Köpavtal med Paul Bergman om Waldemarsudde - Grytnäsarkivet
Köpavtal om besittningsrätten till Waldemarsudde mellan J.A. Bergman och brodern Paul Bergman 1883-01-01
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; waldemarsudde; paul bergman
Downloads: 8
[texts]Upprop till valmän 1886 - Grytnäsarkivet
"Till Neder-Kalix sjelfständiga valmän!" står det på det här uppropet från 188
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; valmän; upprop
Downloads: 7
[texts]Borgenslån - Filipsborgsarkivet
Här har Simon Svanberg tillsammans med ett antal andra studenter skapat ett borgenslån på 2400 kr, som skall kunna lånas ut från studentkårens kassa?!
Keywords: kalix id 542; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd ö övriga handlingar; filipsborgsarkivet; simon svanberg
Downloads: 8
[texts]Byte av såkerhet 1888 - Grytnäsarkivet
Utbyte av säkerhet för kassakreditivet i Västerbottens Ensk. bank 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; säkerheter; kassakreditivet; västerbottens enskilda bank
Downloads: 14
[texts]Köpehandling Långängstorp - Addebodaarkivet
Köpehandlingar om en fastighet i Långängstorp, Stocksund för Maria Bergman, Gustaf Bergmans änka.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; maria bergman; långängstorp
Downloads: 86
[texts]Förmyndarskap Johan Samuelssons barn 1831 - Grytnäsarkivet
Handlngar om förmyndarskap för Johan Samuelssons barn 1831
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; johan samuelsson; förmyndarskap
Downloads: 60
[texts]Debetsedlar och besvär över mantalsuppgifter 1868 - Grytnäsarkivet
Debetsedlar och besvär över mantalsuppgifter i Stockholmshushåll år 1868
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; mantalsuppgifter; stockholm
Downloads: 50
[texts]P.M. om järnvägens dragning genom Stockholm - Grytnäsarkivet
Promemoria till J.A. Bergman om järnvägens dragning genom Stockholm, den s.k. sammanbindningsbanan. Skrivelsen är odaterad, men bör ha varit en del av en diskussion som var aktuell under 1850- eller 60-talen. Okänd avsändare
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; järnväg; sammanbidningsbanan; kalix avd ö övriga handlingar; stockholm
Downloads: 58
[texts]Insamling i samband med stadsbränder - Grytnäsarkivet
Insamling i samband med stadsbränder 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; stadsbränder; eldsvåda; insamling
Downloads: 47
[texts]Telefonärende 1886 - Grytnäsarkivet
Ett ärende om att dra telefonledningar i Kalix älvdal 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; telefon; telefonledningar; teleledningar; telegrafverket
Downloads: 38
[texts]Ņngsågsprojekt i början av 1880-talet - Grytnäsarkivet
Ett ångsågsprojekt som troligen aldrig realiserades, i början av 1880-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; ångsåg; kostnadsförslag
Downloads: 37
[texts]Insändare till Westernorrlands allehanda 1883 - Grytnäsarkivet
En insändare med anonym avsändare till Westernorrlands allehanda 28 februari 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd ö övriga handlingar; insändare; westernorrlands allehanda
Downloads: 73
[texts]Språngrullor för hästar m.m. 1887-88 - Grytnäsarkivet
Språngrullor m.fl. handlingar rörande olika hästar 1887-88
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; hästar; språngrullor
Downloads: 54
[texts]Besiktning krononybygget Lombolovaara - Grytnäsarkivet
Befallningshavandets utslag om besiktning av krononybygget Lombolovaara 9/11 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; besiktning; lombolovaara; krononybygge
Downloads: 45
[texts]Fru Anderssons begravning 1887 - Grytnäsarkivet
Fru Lydia Susanna Fredrika Anderssons jordfästning den 2 maj 1887
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; begravning; jordfästning; lydia susanna fredrika andersson
Downloads: 29
[texts]Inbjudan till Hertig Carls uppfostringsanstalt 1859 - Grytnäsarkivet
En inbjudan till ett jubileum på Hertig Carls uppfostringsanstalt 1859
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; hertig carls uppfostringsanstalt; uppfostringsanstalt; hertig carl; inbjudan
Downloads: 9
[texts]Bok med anteckningar av Lars Levi Laestadius - Grytnäsarkivet
En bok med anteckningar av Lars Levi Laestadius
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; lars levi laestadius; laestadius; lars levi
Downloads: 57
[texts]Brandförsäkringshandlingar Näsbyn - Grytnäsarkivet
Brandförsäkringshandlingar för Näsbyn nr 6
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; brandförsäkring; brandförsäkringshandlingar; försäkring; näsbyn; näsbyn nr 6
Downloads: 56
[texts]Abraham Fought anhåller om att få göra sågaffärer - Grytnäsarkivet
Abraham Fougt (tidig ägare till Björkfors) påpekar för landshövdingen de finbladiga sågverkens fördelar, med att det går åt mindre skog och att bräderna blir jämnare och slätare. Det blir också lättare att bygga samt att riket får stor vinning när dessa säljes till "utlänningar". Han anhåller samtidigt att de som har hemman och mera skog än de "tarfwar", skall tillåtas såga den hos sågverksägare eller sälja densamma...
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; abraham fougt; fougt; björkfors; landshövding; finbladigt sågverk
Downloads: 72
[texts]Böcker för allmänna boksamlingar - Grytnäsarkivet
En tryckt förteckning över böcker för allmänna boksamlingar, sockenbibliotek, skolbibliotek, folkhögskolebibliotek m.m. 1877
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; boksamlingar; bibliotek; sockenbibliotek; skolbibliotek; folkhögskolebibliotek; böcker
Downloads: 118
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts